CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Obiady czwartkowe
Działalność

Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Obiady czwartkowe
Sympozjum EBHC Projekty Publikacje Szkolenia Obiady czwartkowe Samorządy Wydawnictwa Konferencje Strona www

 |  Obiady Czwartkowe  |  Warunki udziału  |  Uroczyste Obiady Czwartkowe  | 
Zobacz: Kalendarium   2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Najbliższe spotkanie
 • Obiad Czwartkowy - 22 czerwca 2017, godz. 15.00
  1. Badania przesiewowe – Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych  ||  Aneta Augustyn
   W ramach prezentacji omówione zostaną badania przesiewowe zapisane w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024, które realizują jedno z głównych założeń programu, czyli rozwój profilaktyki wtórnej, poprzez wczesne wykrycie, a także leczenie nowotworów.
  2. Badania Kliniczne - porozmawiajmy o innowacjach  ||  Magdalena Łazowska, Katarzyna Maciejewska
   Podczas prezentacji poruszone zostaną kluczowe zagadnienia poruszane podczas Konferencji "Badania Kliniczne - porozmawiajmy o innowacjach", zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych, która odbyła się 25 maja 2017 r. w Warszawie.

Sala konferencyjna

Orzech włoski

Ostatnie spotkania
 • Obiad Czwartkowy - 18 maja 2017, godz. 15.00
  1. Uczenie maszynowe w analizie HTA. Naiwny klasyfikator Bayesowski jako wsparcie w analizie abstraktów  ||  Wojciech Rodak
   Celem prezentacji jest próba przedstawienia paradygmatu uczenia maszynowego oraz zwrócenie uwagi na jego praktyczne wykorzystanie. Zaczyna się od ujęcia analizy abstraktów w ramy sztucznej inteligencji. Patrząc na proces z boku zadamy sobie pytanie co robi analityk oceniając abstrakty jako warte uwagi lub nie. Jakie czynniki wpływają na jego decyzję? Następnie przedstawiona zostanie próba stworzenia modelu, wraz ze zwróceniem uwagi na etapy oraz trudności które powstały w trakcie tworzenia.
  2. Szacowanie liczebności próby w badaniach klinicznych  ||  Wojciech Margas
   Celem badania klinicznego jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy testowana technologia medyczna jest skuteczna i bezpieczna do stosowania u ludzi. Dobrze zaprojektowane badanie kliniczne pozwala odpowiedzieć na stawiane pytania w warunkach ograniczonych zasobów finansowych i w obrębie wyznaczonych ram czasowych . Podczas prezentacji omówiony zostanie ważny etap planowania badania klinicznego, jakim jest szacowanie liczebności próby.
 • Obiad Czwartkowy - 20 kwietnia 2017, godz. 15.00

  Podejmij ryzyko, daj nam szansę. Rozważania na temat parametrów względnych oraz ich zastosowania w analizach ekonomicznych  ||  Katarzyna Mazur, Grzegorz Wójcik
  Podczas prezentacji skupimy się na opisaniu najczęściej używanych parametrów względnych w analizach ekonomicznych tj. OR, RR, HR czy SMR. Przedstawimy wady i zalety każdego z parametrów, a także różnice między nimi. Dodatkowo, pokażemy jak stosować je w odpowiedni sposób.
 • Obiad Czwartkowy - 16 marca 2017, godz. 15.00
  1. AMSTAR: ocena jakości metodologicznej przeglądów systematycznych  ||  Małgorzata Barchańska
   Skala AMSTAR jest narzędziem zalecanym przez AOTM do oceny jakości przeglądów systematycznych. Z pozoru prosty i intuicyjny kwestionariusz może jednak dostarczyć niemałych trudności w interpretacji. Nad nimi i innymi aspektami związanymi z AMSTAR-em będziemy się wspólnie zastanawiać w najbliższy czwartek.
 • Obiad Czwartkowy - 16 lutego 2017, godz. 15.00
  1. Payback ogólny zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy refundacyjnej  ||  Robert Plisko
   Nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadza nowe zapisy dotyczące paybacku ogólnego. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione nowe zapisy oraz ich wstępna interpretacja.
  2. Nowelizacja ustawy refundacyjnej  ||  Leszek Stabrawa
   W wystąpieniu omówiony zostanie projekt zmian ustawy refundacyjnej w zakresie farmakoekonomiki oraz ustalania urzędowych cen zbytu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 • Obiad Czwartkowy - 19 stycznia 2017, godz. 15.00
  1. Leczenie zaćmy w ramach opieki transgranicznej  ||  Natalia Majcherczyk
   W wystąpieniu przedstawiony zostanie problem z dostępnością do zabiegu leczenia zaćmy w Polsce na podstawie wyników badań jakie, Fundacja WHC przeprowadziła w listopadzie 2016. Zwrócona zostanie uwaga na inne możliwości leczenia jakie mają pacjenci ze szczególnym uwzględnieniem możliwości leczenia poza granicami kraju w ramach dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej.
 • Zobacz tematy wszystkich tegorocznych obiadów


O Obiadach
Obiady czwartkowe to rodzaj ustawicznego samokształcenia realizowanego przez Stowarzyszenie CEESTAHC. Uczestnicy spotkań kolejno przygotowują wykłady i warsztaty na określone tematy.
Obiady czwartkowe odbywają się w Krakowie przynajmniej raz w miesiącu w czwartek od 15.00 do 18.00. Czas zakończenie może się zmieniać w zależności od planu spotkania.
Zakres tematyczny obejmuje:
 • zagadnienia analityczne (EBM, HTA),
 • zagadnienia związane z polityką zdrowotną (refundacja, pricing).
Uczestnikami są osoby zaproszone przez Stowarzyszenie CEESTAHC.
Od 2003 roku  Nasza najstarsza inicjatywa
20 spotkań rocznie  Średnio rocznie odbywa się 20 obiadów czwartkowych
2 wykłady na 1 spotkaniu  Obecnie średnio na każdym spotkaniu odbywają się 2 wykłady
8 Uroczystych Obiadów Czwartkowych  Odbyło się już 8 Uroczystych Obiadów Czwartkowych
Obiady czwartkowe
Miejsce: Kraków Dla 50 osób Wydarzenie cykliczne Wstęp wolny Udział ekspertów Konferencja Warsztaty Materiały dostępne na stronie www Zgłoszenia przez internet
Uroczyste Obiady Czwartkowe
Miejsce: Warszawa Czas trwania: 1 dzień Dla 150 osób Wstęp wolny Udział ekspertów Konferencja Materiały dostępne na stronie www Zgłoszenia przez internet
Pierwowzór
Nazwa wzięła się oczywiście od historycznych obiadów czwartkowych króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były to spotkania intelektualistów polskich organizowane na wzór paryskich salonów literackich. W latach 1770-77 odbywały się regularnie co tydzień w czwartki na Zamku Królewskim w Warszawie, a latem w Łazienkach. Celem spotkań były rozmowy na tematy związane ze sztuką i nauką oraz omawianie dzieł literackich.
Obiady czwartkowe pełniły funkcję nieomal kulturalnej instytucji, której działalność znacząco wpłynęła na rozwój literatury tego okresu. Prasowym organem obiadów czwartkowych były Zabawy Przyjemne i Pożyteczne. Król rozmiłowany w literaturze i sztuce, przywiązywał do tych cotygodniowych spotkań ogromną wagę, organizując je regularnie mniej więcej do 1777 roku.
Obiady kończyły się poprzez wniesienie na salę i podanie królowi suszonych śliwek, gdy władca był już zmęczony.
[na podstawie notki w Wikipedii]
Warunki udziału
 1. Uczestnictwo w Obiadach czwartkowych może być:
  • jednorazowe – wymagające każdorazowo zgłoszenia do organizatora
   lub
  • stałe – nie wymaga każdorazowego zgłaszania i potwierdzania udziału, uczestnik ma gwarantowane miejsce na sali wykładowej.
 2. Warunkiem jednorazowego uczestnictwa w "Obiadach czwartkowych" jest zgłoszenie na adres e-mail sekretariat@ceestahc.org. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i adres e-mail do korespondencji.
 3. Warunkiem stałego uczestnictwa w "Obiadach czwartkowych" jest zobowiązanie się do przygotowania wykładu (lub warsztatów) na określony temat i wygłoszenia go w wyznaczonym terminie, dostosowanie się do wytycznych organizacyjno-technicznych Stowarzyszenia oraz zgoda na odpłatną publikację materiałów na stronie internetowej Stowarzyszenia (w Systemie Udostępniania Plików).
 4. O wyborze tematów, kolejności prezentacji oraz kwalifikacji materiałów do publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia decyduje z ramienia Stowarzyszenia komisja kwalifikacyjna w składzie: Magdalena Władysiuk i Krzysztof Łanda.
 5. Można też realizować zgłoszone przez siebie tematy, o ile zostaną one zaakceptowane przez komisję kwalifikacyjną. Tematy zgłaszane przez uczestników mogą być prezentowane poza ustaloną kolejnością.
 6. Niektórzy uczestnicy mogą być zwolnieni z przygotowania i prezentacji wykładów, jeśli podejmują inne konstruktywne działania na rzecz samokształcenia w ramach "Obiadów czwartkowych".
 7. Uczestnik "Obiadów czwartkowych" nie może odmówić przygotowania i wygłoszenia wykładu. Może natomiast zamienić się z innym uczestnikiem tematami lub prosić go o przygotowanie prezentacji i wystąpienie w zastępstwie, przy czym za zorganizowanie zastępstwa i sprawne przeprowadzenie prezentacji odpowiedzialna jest osoba wybrana pierwotnie.
 8. Częstość prezentacji będzie skorelowana z częstością uczestnictwa w obiadach.
 9. Tematyka wykładu oraz termin i miejsce powinny być w miarę możliwości podawane do wiadomości zainteresowanych nie później niż 1 miesiąc przed wystąpieniem.
Uroczysty Obiad Czwartkowy
Co pewien czas organizowany jest „Uroczysty obiad czwartkowy” - najczęściej w innym miejscu niż siedziba CEESTAHC (o czym będziemy każdorazowo informować). W czasie „Uroczystych obiadów czwartkowych” prezentowane są wykłady z obiadów zwykłych, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Często gościnnie wygłasza wtedy również wykład zaproszony ekspert zewnętrzny.
W „Uroczystych obiadach czwartkowych” oprócz zarejestrowanych uczestników udział mogą brać również osoby zaproszone imiennie przez Stowarzyszenia CEESTAHC.
Niektóre „Uroczyste obiady czwartkowe” organizowane są we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.
Polecamy

XI Sympozjum EBHC 2016
• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:31704, Data modyfikacji:2017-06-22