CeestahcCeestahc
Main / Sympozjum EBHC / Prelegenci
Sympozjum EBHC

Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Prelegenci
Zaproszeni prelegenci:
 1. Francis Arickx, Belgium
 2. Małgorzata Bała, Poland
 3. André Broekmans, Netherlands
 4. Myriam de Chalendar, France
 5. Dominik Dziurda, Poland
 6. Paulina Kieszkowska-Knapik, Poland
 7. Miloslav Klugar, Czech Republic
 8. Anna Kordecka, Poland
 9. Maria Libura, Poland
 10. Karolina Macioch, Poland
 11. Robert Plisko, Poland
 12. Csilla Pozsgay, Hungary
 13. Michał Rataj, Poland
 14. Paulina Rolska, Poland
 15. Katarzyna Sabiłło, Poland
 16. Ad R. Schuurman, Netherlands
 17. Steven Simoens, Belgium
 18. Mitchell Sugarman, USA
 19. Britta Tendal, Denmark
 20. Ewa Warmińska, Poland
 21. Magdalena Władysiuk, Poland
W Sympozjum wezmą udział również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.


Sylwetki zaproszonych prelegentów

Francis Arickx
Francis Arickx
Head of the directorate Reimbursement of Medicines and Pharmaceutical Policy within the Health Care Department at the National Institute for Health and Disability Insurance (NIHDI RIZIV/INAMI) in Belgium. He manages the departments responsible for administrative and scientific assessment and appraisal of reimbursement claims for medicines, orphan drugs and medical nutrition.
Francis Arickx is the former secretary general for the Commission for Reimbursement of Medicines and acts as representative/expert for the Institute and Belgium on a number of national and European platforms (NM CAPR, MEDEV, MoCA). He is one of the country coordinators for the BeNeLuxA Initiative www.beneluxa.org.
Francis graduated in pharmaceutical sciences from the University of Ghent, Belgium and teaches Health Policy in the Pharmaceutical Sciences Department at the University of Antwerp.
Małgorzata Bała
dr hab. Małgorzata Bała
Kierownik Ośrodka Przeglądów Systematycznych Polskiej Filii Cochrane oraz Kierownik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Z Cochrane Collaboration współpracuje od 2000 roku, jest autorką i współautorką kilku przeglądów Cochrane.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół Evidence Based Medicine, szczególnie przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, a także aspekty metodologiczne badań klinicznych oraz wytycznych postępowania i wdrażania ich zaleceń do praktyki klinicznej.
Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. "Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny" (2008).
W ramach Cochrane jest Dyrektorem Cochrane Polska, współpracuje z Cochrane Tobacco Addiction Groups, Cochrane Renal Group, Cochrane Hepatobiliary Group, Cochrane Skin Group, Cochrane Stroke Group i Cochrane Vascular Diseases Group.
André Broekmans
André W. Broekmans MD PhD
André is responsible for regulatory innovation at Lygature, an independent Dutch foundation fostering public-private partnerships in the development of medicines and medical technology. He is leading the Escher project. Currently André is coordinator of the IMI project ADAPT SMART.
He has built up his regulatory experience, both with an European regulatory agency (as Head of Clinical Assessment and as Chief Executive Officer at the Dutch Medicines Evaluation Board) and with major pharmaceutical companies (senior management positions with MSD, Schering Plough, Organon).
Anna Kordecka
Anna Kordecka
Ekspert w dziedzinie oceny technologii medycznych i ekonomiki zdrowia. Od 7 lat zajmuje się audytem analiz wchodzących w skład raportu HTA. Autor i współautor opracowań systemowych w ochronie zdrowia oraz analiz problemu decyzyjnego. Wspólnik w firmie HTA Audit. Aktywny szkoleniowiec w dziedzinach EBM, HTA, pricing w instytucjach publicznych oraz w branży farmaceutycznej.
Maria Libura
Maria Libura
Dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, vice-prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.
Robert Plisko
Robert Plisko
Prezes HTA Consulting od 2006 roku, jeden z założycieli firmy. Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Swoją pracę rozpoczynał w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Autor wielu publikacji z zakresu HTA i ochrony zdrowia. Jako doradca Banku Światowego uczestniczył w realizacji projektów prowadzonych w Serbii. Kieruje Działem Analiz Ekonomicznych firmy HTA Consulting i realizuje projekty w Azji i Australii. Spokój i zdrowy rozsądek to drugie i trzecie imię Roberta.
Paulina Rolska
Paulina Rolska
Praktyk EBM. Od 2014 roku współpracuje z firmą MedInvest Scanner, zajmującą się oceną ryzyka inwestycyjnego w innowacyjne nielekowe technologie medyczne oraz due diligence. W latach 2013-2014 audytor w firmie HTA Audit, zajmującej się oceną jakości analiz wchodzących w skład raportu HTA. Autorka wielu publikacji. Prowadzi szkolenia HTA EBHC. Współautorka projektów: Pro Aegrotis Oncologicis – podstawowe założenia, kierunki i wstępne propozycje zmian systemu opieki onkologicznej w Polsce oraz Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych – metodyka, badanie pilotażowe i rekomendacje. Absolwentka zdrowia publicznego na Colllegium Medicum UJ.
Ad R. Schuurman
Ad R. Schuurman MBA
Head of Business Contact Centre and International Affairs of the Dutch National Health Care Institute (ZIN). President of the Medicines Evaluation Committee (MEDEV)
Ad Schuurman completed his study in Utrecht as a clinical psychologist in 1980. He subsequently worked for five years as head of a patients’ association. In the following years, as staff officer of a regional Institute for Mental Health, he organized the cooperation the Regional Institutes for Mental Health and the other healthcare organisations. After spending several years as manager of the national project relating to pharmacy therapeutic decision making, he became head of a geriatric department.
In the meantime he completed studies on management consultancy and on business administration (MBA).
As deputy director of the Dutch College of General Practitioners (NHG), he set up the Electronic Prescription System. In recent years, as manager of the Pharmacy department, he was responsible for the pharmacy-related activities of the ZIN. Since 2006 he was head of the Reimbursement Department, covering all healthcare reimbursement issues in the Netherlands.
In 2006 he became President of the Medicine Evaluation Committee (MEDEV) in Brussels, in which reimbursement authorities of 20 EU countries cooperate. Since 2010 is Ad Head of Business Contact Centre and International Affairs of the National Health Care Institute (ZIN).
Steven Simoens
Prof. Dr. Steven Simoens
Steven Simoens currently is a full Professor of health economics at KU Leuven. Since 2011, he is a member of the board of the Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences at KU Leuven. Since April 2013, he is the head of the unit Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy in the Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences at KU Leuven.
Steven Simoens is a Commercial Engineer (KU Leuven, 1997), who later specialised in health economics and obtained a MSc in Health Economics (University of York, 1998) and a PhD in Economics (University of Aberdeen, 2001).
Mitchell Sugarman
Mitchell Sugarman
Prezes i dyrektor generalny Anchor Bay Consulting.
Wcześniej był vice-prezesem Globalnego oddziału Ekonomiki Zdrowia, Polityki i Wyceny dla układu sercowo-naczyniowego firmy Medtronic. Był odpowiedzialny za przeprowadzanie procesu refundacyjnego nowego produktu, mając piecze nad nim na każdym etapie rozwoju: od działań koncepcyjnych, poprzez marketing, aż po wprowadzenie produktu na rynek.
Przez 19 lat pracował również w Kaiser Permanente, jako dyrektor wydziału genetyki klinicznej oraz dyrektor oceny technologii medycznych. Nadzorował przechodzenie nowych leków, sprzętów i procedur medycznych ze strefy eksperymentalnej do nieeksperymentalnej oraz określał, czy powinny one zostać skierowane do zastosowania terapeutycznego. Kluczowe kwestie brane pod uwagę dotyczyły oceny skuteczności, bezpieczeństwa oraz efektywności kosztowej.
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy.
Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych.
W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody.
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi.


Najbliższe wydarzenia XII Sympozjum EBHC 2017 Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych

Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:19779, Data modyfikacji:2017-10-21