CeestahcCeestahc
Main / Sympozjum EBHC / Sesje
Sympozjum EBHC

Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Sesje
Program 11. Sympozjum EBHC będzie realizowany przez dwa dni w ciągu pięciu sesji tematycznych:
 1. Mapa drogowa procesu refundacji i taryfikacji świadczeń zdrowotnych
 2. CEE Forum: Value-based decision making in CEE countries
 3. Narzędzia zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych
 4. Wyroby medyczne: cena, świadczenie, taryfa
 5. Better access to services of rare diseases


Sesja 2
CEE Forum: Value-based decision making in CEE countries
W związku z ciągłymi zmianami dotyczącymi polityki lekowej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) podczas XI edycji Sympozjum planujemy wprowadzić jako stały punkt coroczne spotkanie ekspertów Evidence-Based Health Care z regionu.
Cykliczna dyskusja w zakresie ustalania cen leków oraz podejmowania decyzji refundacyjnych w krajach regionu CEE pozwoli na podzielenie się doświadczeniem wynikającym z wprowadzenia poszczególnych zmian, a także zapoznanie się z istniejącymi dobrymi praktykami stosowanymi w poszczególnych krajach europejskich. Forum spotkań, jakim jest Sympozjum EBHC, posłuży jako platforma wymiany doświadczeń, doskonalenia i twórczego adaptowania najlepszych rozwiązań, które sprawdziły się w praktycznym zastosowaniu w innych krajach.
Do dyskusji zaprosiliśmy specjalistów zajmujących się Oceną Technologii Medycznych w krajach takich jak: Szwecja, Węgry, Słowacja, Polska, Czechy, Serbia oraz Rumunia.
 • Sesję poprowadzi Brian Godman - ekspert współpracujący z WHO, administracją rządową oraz firmami ubezpieczeniowymi w celu maksymalizowania korzyści płynących z wykorzystywania ograniczonych zasobów. Jego wystąpienie dotyczyć będzie podejmowania decyzji refundacyjnych w oparciu o wartość produktów w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).
 • Dávid Dankó – parter w węgierskiej firmie badawczo-doradczej zajmującej się poradnictwem w zakresie polityki lekowej oraz analizą rynku urządzeń medycznych w regionie CEE. Wygłosi prezentację na temat zasad zrównoważonego rozwoju w systemach refudacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Maria Psenkova zaprezentuje system refundacyjny Słowacji. Przekaże też swoje doświadczenia z wieloletniej pracy w zarządzaniu firmami farmaceutycznymi.
 • Jaroslav Duba przekaże doświadczenia z 9 lat wprowadzania w Czechach przejrzystego systemu ustalania cen i refundacji oraz swoje refleksje dotyczące trwałości i stabilności dostępu do rynku z perspektywy wprowadzonych zmian.
 • Tanja Novakovic – specjalista z zakresu Oceny Technologii Medycznych, prezes sekcji farmakoekonomiki w Pharmaceutical Association of Serbia opowie o wartości innowacji w podejmowaniu decyzji.
 • Ileana Mardare przedstawi obecne oraz planowane w niedalekiej przyszłości rozwiązania stosowane w Rumunii w celu oceny technologii medycznych oraz podejmowania decyzji refundacyjnych.
 • Magdalena Władysiuk – prezes CEESTAHC, opowie o polskich doświadczeniach.
Wystąpienia wszystkich prelegentów zostaną podsumowane dyskusją podsumowującą pierwszy dzień Sympozjum.


Sesja 5
Better access to services of rare diseases
W tegorocznej edycji Sympozjum szczególną uwagę poświęcamy chorobom rzadkim.
Choroby rzadkie to wg przyjętej w Unii Europejskie definicji ciężkie, często zagrażające życiu schorzenia, występujące nie częściej niż u 5 osób na 10 tys. mieszkańców.
Obecnie znanych jest już około 8000 chorób rzadkich. Ich liczba stale rośnie, bo postęp w genetyce pozwala dziś zrozumieć mechanizmy chorób, które wcześniej pozostawały niewyjaśnione. Ponad 80% chorób rzadkich ma podłoże genetyczne, a 50% nowych diagnoz dotyczy dzieci. Wielu pacjentów cierpi jednocześnie na schorzenia współwystępujące, co dodatkowo utrudnia diagnostykę i leczenie.
Według szacunków Komisji Europejskiej choroby rzadkie dotykają 6-8% populacji. Czyli w Polsce mogą żyć nawet 2-3 miliony osób dotkniętych chorobą rzadką, co prowadzi do wniosku, że choroby rzadkie stają się w pewnym sensie powszechne. Zebrane razem stanowią poważny problem społeczny oraz ogromne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego. Tylko kilka chorób z grupy rzadkich zostało w Polsce objętych wielospecjalistycznymi programami leczenia, m.in. hemofilia i mukowiscydoza.
Choroby rzadkie nie budzą takiego zainteresowania w środowiskach medycznych i naukowych, co choroby powszechne, bo nawet zainteresowani nimi lekarze mogą nigdy nie trafić na przypadek ich wystąpienia. Wiedza na temat większości tych chorób jest ciągle niewielka i rozproszona po wąsko specjalizowanych ośrodkach. Ograniczona wiedza i słaba dostępność specjalistów w zakresie poszczególnych chorób rzadkich powoduje, że pacjenci doświadczają szczególnych trudności w dostępie do diagnostyki i leczenia - samo rozpoznanie trwa niekiedy latami. Dlatego konieczne są działania, które sprawią, że pacjenci cierpiący na te schorzenia nie będą już narażani na trudności w dostępie do opieki medycznej.
Podczas sesji wieńczącej wydarzenie, zaproszeni eksperci postarają się odpowiedzieć na pytania: jak obecnie wygląda dostęp do technologii medycznych stosowanych w chorobach rzadkich, jakie działania powinny zostać podjęte, aby umożliwić chorym sposobność do korzystania z podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, jakie wyzwania związane ze specyfiką tej grupy chorób stoją przed badaczami oraz przedstawicielami władz.
Do dyskusji zaproszeni zostali polscy oraz zagraniczni eksperci:
 • Alastair Kent – prezes Genetic Alliance UK – organizacji wspierającej pacjentów z chorobami genetycznymi oraz ich rodziny.
 • prof. Piotr Czauderna – chirurg dziecięcy, były prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych oraz Międzynarodowej Grupy ds. Strategii Leczenia Guzów Wątroby u dzieci (SIOPEL). Obecnie członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przy Prezydencie RP.
 • dr Alicia Granados Navarrete – Dyrektor Generalny wydziału Oceny Technologii Medycznych w firmie Sanofi Genzyme, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Barcelonie.
 • prof. Mieczysław Walczak – Konsultant Krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • dr Maria Libura – Dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia.
Do udziału w sesji zaproszone zostały również organizacje pozarządowe, dzięki czemu dyskusja ma szansę poruszyć wszystkie aspekty i problemy związane z dostępnością diagnostyki i leczenia chorób rzadkich. Do tej pory swój udział potwierdziły następujące organizacje:
Najbliższe wydarzenia Polecamy

XI Sympozjum EBHC 2016

Materiały dla mediów
• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:22198, Data modyfikacji:2016-12-27