CeestahcCeestahc
Main / Szkolenia / Warsztaty HTA
Szkolenia

Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Warsztaty HTA
Dziękujemy za liczny udział w czterech warsztatach HTA zorganizowanych w ramach
11. Sympozjum EBHC 2016. Warsztaty odbędą się w Krakowie w niedzielę 11 grudnia 2016 w hotelu Park Inn. W tym samym miejscu odbędzie się Sympozjum.
 1. Dlaczego horyzont czasowy badania nie jest wystarczający, a modelowanie niezbędne?
 2. Waria(n)cje na temat istotności statystycznej
 3. Modelowanie bez tajemnic
 4. Negocjacje cenowe z RSA - warsztaty z przeszkodami


Warsztaty nr 1
Dlaczego horyzont czasowy badania nie jest wystarczający,
a modelowanie niezbędne?
Czas i miejsce
niedziela, 11 grudnia 2016 | 120 min. | 11.00 – 13.00
Kraków, hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2
Opis
Warsztaty bezpośrednio nawiązujące do aktualnej sytuacji refundacyjnej, kiedy to wyniki dla horyzontu czasowego badań klinicznych przywoływane są w kontekście opłacalności finansowania nowych leków.
W trakcie warsztatów poruszony zostanie temat analizy krzywych przeżycia oraz ich modelowania w analizach ekonomicznych.

Wstępna agenda
 1. Horyzont czasowy badań klinicznych a horyzont analizy ekonomicznej.
 2. Kiedy i dlaczego potrzebne jest modelowanie?
 3. Podstawy analizy przeżycia.
 4. Modelowanie krzywych przeżycia na podstawie dostępnych danych klinicznych.
Prowadzący
Michał Pochopień
Michał Pochopień
Ekspert i praktyk w dziedzinie HTA i EBM. Pracuje jako kierownik zespołu w dziale ekonomicznym w firmie HTA Consulting. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Warunki udziału
Cena dla uczestników Sympozjum EBHC: 200,00 zł netto
Cena regularna: 700 zł netto
Limit miejsc: 15 osób
Język szkolenia: polski
Wymagania: Laptop z zainstalowanym pakietem Microsoft Office
Cena 700 zł netto Cena dla uczestników Sympozjum EBHC: 200 zł netto

Warsztaty nr 2
Waria(n)cje na temat istotności statystycznej
Czas i miejsce
niedziela, 11 grudnia 2016 | 120-180 min. | 10.00 – 13.00
Kraków, hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2
Opis
Warsztaty dedykowane dla osób bez specjalistycznego wykształcenia statystycznego, które na co dzień korzystają z wyników badań klinicznych, szczególnie analiz interim oraz w podgrupach. W trakcie warsztatów uczestnik dowie się jak interpretować istotność statystyczną wyniku oraz kiedy można wnioskować o różnicach efektów klinicznych w oparciu o p<0,05, a także kiedy nie jest to uprawnione.

Wstępna agenda
 1. Wartość p. Czym właściwie jest i co może nam powiedzieć.
 2. Słów kilka o projektowaniu badań klinicznych:
  • wielkość populacji
  • punkty końcowe
  • okres obserwacji
  • moc badania
 3. Słów kilka o analizie statystycznej i wnioskowaniu:
  • Co nam mówią różnice istotne statystycznie?
   • I-rzędowy punkt końcowy
   • kryteria przerwania badania
  • Czy da się tak zaczarować badanie by pokazało różnice tam gdzie jej nie ma?
   • analizy śródokresowe
   • analizy warstwowe
Prowadzący
Piotr Wojciechowski
Piotr Wojciechowski
Ekspert i praktyk w dziedzinie HTA i EBM. Poza pracą na stanowisku kierownika projektu w firmie HTA Consulting prowadzi również szkolenia pomocne w zrozumieniu zasad EBM i interpretacji wyników badań klinicznych.
Warunki udziału
Cena dla uczestników Sympozjum EBHC: 200,00 zł netto
Cena regularna: 700 zł netto
Limit miejsc: 15 osób
Język szkolenia: polski
Wymagania: Laptop z zainstalowanym pakietem Microsoft Office.
                     Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel, w tym umiejętność korzystania
                     z funkcji oraz tworzenia wykresów. Znajomość podstawowych miar
                     efektów stosowanych w badaniach klinicznych (RR, OR, MD) i przedziałów
                     ufności oraz ich interpretacja.
Cena 700 zł netto Cena dla uczestników Sympozjum EBHC: 200 zł netto

Warsztaty nr 3
Modelowanie bez tajemnic
Czas i miejsce
niedziela, 11 grudnia 2016 | 120-180 min. | 13.00 – 16.00
Kraków, hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2
Opis
Warsztat opracowany na podstawie książki Decision Modelling for Health Economic Evaluation. W trakcie zajęć uczestnicy wykonają samodzielnie replikację opublikowanego modelu Markova dla HIV z wykorzystaniem programu Microsoft Excel.

Wstępna agenda
 1. Kluczowe aspekty modelowania w analizach ekonomicznych.
 2. Rodzaje modeli oraz ich zastosowanie.
 3. Wprowadzenie i implementacja modelu Markowa dla HIV.
Prowadzący
Robert Plisko
Robert Plisko
Prezes firmy HTA Consulting
Farmakoekonomista, wykładowca akademicki, koordynator kilkudziesięciu projektów HTA, przeglądów systematycznych, badań kosztowych i ekonomicznych w zakresie produktów i technologii leczniczych.
Barbara Gad (fot. M. Dziadyk)
Barbara Gad
Ekspert i praktyk w dziedzinie HTA i EBM z kilkuletnim stażem. Pracuje jako kierownik zespołu w dziale ekonomicznym w firmie HTA Consulting. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Warunki udziału
Cena dla uczestników Sympozjum EBHC: 200,00 zł netto
Cena regularna: 700 zł netto
Limit miejsc: 15 osób
Język szkolenia: polski
Wymagania: Laptop z zainstalowanym pakietem Microsoft Office
                     Dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel
Cena 700 zł netto Cena dla uczestników Sympozjum EBHC: 200 zł netto

Warsztaty nr 4
Negocjacje cenowe z RSA - warsztaty z przeszkodami
Czas i miejsce
niedziela, 11 grudnia 2016 | 120-180 min. | 13.00 – 16.00
Kraków, hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2
Opis
Warsztaty są dedykowane dla osób uczestniczących w negocjacjach cenowych dla leków i wyrobów medycznych. W ramach interaktywnych warsztatów zostanie przedstawiony proces budowania RSA na podstawie raportów HTA i rekomendacji AOTMiT wraz uwzględnieniem praktycznej strony negocjacji na podstawie opracowanej strategii.

Wstępna agenda
 1. Struktura RSA i zakres analizy danych
 2. Obszary niepewności w raporcie HTA i w ocenie AOTMiT
 3. Narzędzia kalkulacji RSA i argumentacji HTA w procesie negocjacji cenowych - analiza na wybranych przykładach.
Prowadzący
Magdalena Władysiuk (fot. M. Dziadyk)
Magdalena Władysiuk, MBA
Ekspert w dziedzinie oceny technologii medycznych
i ekonomiki zdrowia. Audytor analiz wchodzących w skład raportu HTA. Aktywny szkoleniowiec w dziedzinach EBM, HTA oraz pricing w instytucjach publicznych i branży farmaceutycznej.
Vice-prezes HTA Consulting, Prezes CEESTAHC.
Lekarz i absolwent ekonomii, MBA.
Michał Pochopień
Michał Pochopień
Ekspert i praktyk w dziedzinie HTA i EBM. Pracuje jako kierownik zespołu w dziale ekonomicznym w firmie HTA Consulting. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Warunki udziału
Cena dla uczestników Sympozjum EBHC: 200,00 zł netto
Cena regularna: 700 zł netto
Limit miejsc: 15 osób
Język szkolenia: polski
Cena 700 zł netto Cena dla uczestników Sympozjum EBHC: 200 zł netto

Najbliższe wydarzenia XII Sympozjum EBHC 2017 Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych

Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:2981, Data modyfikacji:2016-12-11