CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Projekty
Działalność

Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Projekty
Sympozjum EBHC Projekty Publikacje Szkolenia Obiady czwartkowe Samorządy Wydawnictwa Konferencje Strona www

Nasze projekty najczęściej realizujemy w kooperacji z innymi organizacjami pozarządowymi z Polski, Europy i świata. Partnerzy naszych projektów to: Fit for Work Europe, HTA Audit, HTA Consulting, Watch Health Care
Najnowsze projekty
Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami wątrobowymi w bardzo zaawansowanym stadium. Eksperci apelują o poprawę tej sytuacji, jednak w Polsce brakuje systemowych rozwiązań mających na celu kontrolę i opanowanie infekcji HCV, dorównujących działaniom na rzecz HBV i HIV (system powszechnych szczepień) i HIV (Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS).
Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie wagi problemu jakim jest WZW typu C oraz dyskusja w gronie ekspertów i decydentów samorządowych na temat możliwych działań, wspierających np. wczesną diagnostykę.
Rozpoczęcie: 2015 | do góry


Naszym Projektem chcemy podnieść świadomość wagi problemu udarów w zdrowiu publicznym, znaczenia profilaktyki, wielkość kosztów społecznych oraz wskazać istotną rolę samorządów w nadawaniu ostatecznego kształtu dotykającym bezpośrednio pacjenta odgałęzieniom systemu ochrony zdrowia. Chcemy zaangażować kreatorów polityki zdrowotnej i opiniotwórcze ośrodki regionalne do debaty nad rolą poszczególnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia oraz tworzeniem modelowych nowoczesnych rozwiązań w kluczowych obszarach zdrowia publicznego z zaangażowaniem samorządów.
Rozpoczęcie: 2015 | do góry


Samorządy terytorialne są zobligowane do realizacji polityki zdrowotnej. Z myślą o nich stworzyliśmy Modelowy program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych. Zawiera on wszystkie elementy programu polityki zdrowotnej określone w zaleceniach AOTMiT, w tym epidemiologię, plan działania, koszty, i wykaz interwencji o udowodnionej skuteczności. Jest w pełni zgodny z zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącymi opracowań programów polityki zdrowotnej.
Realizacja: 2014-2015 | do góry


Głównym celem badania Move to Work - Wydajni w pracy jest zebranie wiarygodnych danych dotyczących prezenteizmu oraz absenteizmu w Polsce wraz z wybranymi danymi epidemiologicznymi, aby móc oszacować koszty pośrednie wywołane przez IMIDs w Polsce.
Realizacja: 2011-2014 | do góry


Fit for Work to inicjatywa polegająca na rozpoczęciu dyskusji nad monitorowaniem gospodarczych, społecznych i zdrowotnych skutków chorób w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, w tym w szczególności chorób mięśniowo-szkieletowych (MSDs).
Realizacja: 2009-2011 | do góry


Obecny system opieki chorych jest skupiony przede wszystkim nad poprawą kliniczną pacjenta. Pod względem ekonomicznym preferowane są najprostsze rozwiązania zero-jedynkowe: kto zdrowy to ma pracować, a kto chory to nie może pracować (bo odbierzemy rentę). Z punktu widzenia administracji jest to na pewno łatwiejsze do skatalogowania, ale czy jest to dobre?
Realizacja: 2013-2014 | do góry


Projekty
Współpraca międzynarodowa Udział ekspertów Raporty z realizacji Materiały dostępne na stronie www
Najbliższe wydarzenia
Polecamy

XI Sympozjum EBHC 2016

Materiały dla mediów
• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:12226, Data modyfikacji:2015-06-26