CeestahcCeestahc
Main / Sympozjum EBHC / O sympozjum
Sympozjum EBHC

Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
O Sympozjum
Archiwum: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Galerie: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 |

Szanowni Państwo!
W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie dziękujemy za udział w:
XI Międzynarodowym Sympozjum EBHC pt.
Interactions between HTA, coverage
and regulatory processes
które odbyło się w Krakowie w dniach 12-13 grudnia 2016 roku.
Miejsce: hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2.O Sympozjum w mediach


Program Sympozjum został zrealizowany w ciągu dwóch dni w ramach pięciu sesji tematycznych
  1. Mapa drogowa procesu refundacji i taryfikacji świadczeń zdrowotnych
  2. CEE Forum: Value-based decision making in CEE countries
  3. Narzędzia zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych
  4. Wyroby medyczne: cena, świadczenie, taryfa
  5. Better access to services of rare diseases
Organizowane od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się w kalendarz krajowych spotkań edukacyjnych, przyciągając też licznych uczestników z innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej (CEE). Przy okazji jedenastej edycji po raz pierwszy chcemy zaproponować stałą dyskusję wśród gości EBHC oraz zorganizować Forum Ekspertów z krajów regionu CEE.
Obecnie wszystkie systemy ochrony zdrowia krajów regionu CEE przechodzą dynamiczne transformację, więc wszędzie trwają ostre dyskusje nad kierunkami zmian w zakresie strategicznym. Trwają także poszukiwania integracji pomiędzy sektorem społecznym, rozwojowym i czysto naukowym.
Główna przyczyna zmian jest ta sama od lat: narastający kryzys w zakresie kosztów funkcjonowania. O ile w poprzednich latach przedstawialiśmy różne sposoby radzenia sobie z kryzysem – od zwiększenia udziału HTA, przez ubezpieczenia po sprzątanie koszyka świadczeń – o tyle w tegorocznej edycji Sympozjum skupimy się na poszukiwaniu sposobów na integrację działań naprawczych i procesów zarządzania systemem ochrony zdrowia. Podobnie jak z instalacją wodną, naprawa przepływów finansowych jest kompletna dopiero wtedy gdy uszczelnione są wszystkie dziury i we wszystkich zakamarkach, a nie tylko te największe i najłatwiej dostępne.
Trzeba poszukać nowych wartości, kluczowych w podejmowaniu decyzji o kształcie koszyków świadczeń gwarantowanych (zarówno technologii lekowych jak i nielekowych), aby spiąć wszystko klamrą legislacyjno-finansową - wspólną dla refundacji, udziału nauki i badań oraz potrzeb pacjentów.
Pierwsza sesja pt. „Mapa drogowa procesu refundacji i taryfikacji świadczeń zdrowotnych” będzie poświęcona planowanym zmianom w zakresie rozwiązań refundacyjnych dla leków oraz wyrobów medycznych. Przyjrzymy się narzędziom stworzonym do ich implementacji – ocenie technologii medycznych i taryfikacji, ale również sposobom porządkowania koszyka - z usuwaniem technologii włącznie. Oprócz krajowych ekspertów głos zabiorą koledzy z Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii - krajów które obecnie tworzą podwaliny do kolejnych zmian i przechodzą nieustawiczną transformacje.
Ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na pierwszą sesję będzie bezpłatny. Chcemy w ten sposób zachęcić do udziału w niej tych, którzy nie mogą wziąć udziału w całym Sympozjum - studentów oraz kolegów ze środowisk naukowych. Będzie to okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz AOTMiT. Liczymy na gorącą dyskusję na zakończeniu sesji.
Zgodnie z tegorocznym tematem Sympozjum, chcemy podyskutować o tym na ile legislacja i procesy implementacji mogą być efektywne dla wdrażania zmian mimo bezwładności czasowej systemu, ogromu obszaru podlegającego regulacji, a także konieczności zaangażowania różnych grup interesariuszy. Mnogość poziomów koordynacji i komunikacji w samym systemie ochrony zdrowia może się okazać paraliżująca dla najbardziej zaangażowanych reformatorów.
Na szczęście nie jesteśmy pierwszymi, którzy muszą się z tym zmierzyć. Zaproszeni eksperci, zarówno z krajów o stabilnych systemach ochrony zdrowia, jaki i tych wciąż w trakcie przemian, chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu badań wielkości zjawisk na potrzeby planowania zmian, pomiarów efektywności rozwiązań, stosowania benchmarkingu oraz refleksjami po zastosowaniu nieudanych rozwiązań. Poświęcimy na to resztę pierwszego dnia Sympozjum w ramach drugiej sesji „CEE Forum: Value-based decision making in CEE countries”.
Drugi dzień Sympozjum przeznaczyliśmy na „zajęcia praktyczne”. Chcemy prześledzić na prawdziwych historiach następujące zjawiska:
  • Jak rynek wyrobów medycznych się zmienia i jaka jest dynamika trendów?
  • Czy taryfikacja jest panaceum na problemy?
  • Czy koordynacja opieki jest możliwa i na jakich poziomach? Jakie to daje korzyści w skali systemu?
Głównym elementem rozważań będzie odpowiedź na pytanie czy możliwe jest znalezienie sposobów na zmierzenie efektów wprowadzanych rozwiązań, tak aby można było wpisać je we wspomnianą wcześniej klamrę legislacyjno-finansową.


O Sympozjum w mediach


Najbliższe wydarzenia Polecamy

XI Sympozjum EBHC 2016

Materiały dla mediów
• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:39936, Data modyfikacji:2017-02-23