CeestahcCeestahc
Main / Szkolenia / Pricing
Szkolenia

Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Szkolenie Pricing (PRC)
Najbliższe szkolenie: 11-12 maja 2017
 |  Agenda  |  Wykładowcy  |  Ramowy program szkolenia  | 
Zachęceni powodzeniem książki "Pricing" oraz zapytaniami o dostępność oferty opracowaliśmy szkolenie z Pricingu. Pierwsza jego edycja odbyła się w Warszawie w marcu 2012 roku. Wykładowcami są m.in. autorzy książki "Pricing", co gwarantuje dostęp do informacji z pierwszej ręki.
Miejsce szkolenia: Kraków Czas trwania: 2 dni Lunch Przerwy kawowe Zobacz warunki udziału Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Cena netto 3000 zł Cena netto dla instytucji publicznych: 800 zł Zobacz jak uzyskać zwolnienie opłaty z podatku VAT Ceny netto: 3000 zł / 800 zł*

Cena brutto 3690 zł (VAT 23%) Cena brutto dla instytucji publicznych: 984 zł (VAT 23%) Ceny brutto: 3690 zł / 984 zł* (VAT 23%)
* Cena dla reprezentantów instytucji publicznych
Dla uczestników szkolenia przygotowaliśmy książki Pricing naszego wydawnictwa.
Zgłoszenie
Zgłoszenia można dokonać do 8 maja 2017 na kilka sposobów:
  1. wypełnić formularz w Systemie Zamówień Elektronicznych
  2. przesłać faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy na nr: 12 396 38 39
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: i.kukla@ceestahc.org
Informacje organizacyjne
Agenda najbliższego szkolenia
Dzień 1 – czwartek, 11 maja 2017, 9.15 – 17.20
Moduł 1: Refundacja
Kwalifikacja do refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i ich odpowiedników. Refundacja leków biopodobnych. Ścieżki postępowania administracyjnego i wymogi ustawowe Paweł Ryś
Joanna Łabuda
60 min.
Kryteria refundacyjne. Przegląd rozwiązań europejskich i światowych a wymogi polskie Paweł Ryś
Joanna Łabuda
30 min.
Przerwa 15 min.
Kategorie dostępności refundacyjnej
a specyfika produktu leczniczego. Cechy charakterystyczne i wyjątki od reguły
Magdalena Władysiuk 60 min.
Dane refundacyjne w domenie publicznej Anna Tytuła 20 min.
Lunch 60 min.
Moduł 2: Grupy limitowe
Ceny i marże produktów leczniczych w lecznictwie zamkniętym i otwartym. Kalkulacja i schemat wyliczeń Jakub Rutkowski
Anna Tytuła
90 min.
Grupy limitowe: proces tworzenia nowych grup limitowych; schemat wyliczeń podstawy limitu, odpłatności w grupie limitowej oraz poziomu odpłatności dla pacjenta. Kalkulacje na podstawie danych o wydatkach na refundację; Grupy limitowe a kategorie dostępności refundacyjnej Jakub Rutkowski
Anna Tytuła
120 min.
Omówienie casów – grupy limitowe, refundacja Jakub Rutkowski
Anna Tytuła
60 min.

Dzień 2 – piątek, 12 maja 2017, 9.30 – 18.00
Moduł 3: Risk Sharing Arrangements
Instrumenty dzielenia ryzyka (RSS) - cz. 1
Rodzaje i typy umów – aspekty prawne, zakres dokumentacji
Paweł Ryś
Joanna Łabuda
Robert Plisko
90 min.
Przerwa 15 min.
Instrumenty dzielenia ryzyka (RSS) - cz. 2
Etapy opracowania RSA. Możliwości implementowania - ograniczenia i potencjalne konsekwencje wdrożenia
Paweł Ryś
Joanna Łabuda
Robert Plisko
90 min.
Lunch 60 min.
Negocjacje cenowe z RSA: "Warsztaty z przeszkodami" Magdalena Władysiuk 240 min.
Wykładowcy:
Magdalena Władysiuk (fot. M. Dziadyk)
Magdalena Władysiuk, MBA
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
Wiceprezes firmy HTA Consulting
Praktyk EBM/HTA oraz FE z kilkuletnim doświadczeniem.
Autorka kilkunastu programów szkoleniowych i analiz badawczych z zakresu HTA, EBM.
Autorka rozpraw i artykułów w polskiej i zagranicznej prasie branżowej.
Robert Plisko
Robert Plisko
Prezes firmy HTA Consulting
Farmakoekonomista, wykładowca akademicki, koordynator kilkudziesięciu projektów HTA, przeglądów systematycznych, badań kosztowych i ekonomicznych w zakresie produktów i technologii leczniczych.
Paweł Ryś
Paweł Ryś
Radca prawny, założyciel Kancelarii Prawa Ryś
i Współpracownicy
. Ponad 10 lat zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców. Zapewnia wsparcie prawne dla firm z branży medycznej oraz zajmujących się oceną technologii medycznych. Reprezentuje klientów podczas procesu refundacyjnego dotyczącego leków oraz wyrobów medycznych. Od wielu lat współpracuje z organizacjami non-profit działającymi w obszarze ochrony zdrowia. Uczestnik ogólnopolskich projektów badawczych dotyczących rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia.
Wykładowca Stowarzyszenia CEESTAHC z zakresu procesu refundacyjnego.
Jakub Rutkowski
Jakub Rutkowski
Dyrektor Działu Analiz Kosztowych i Rejestrów firmy HTA Consulting. Ekspert i praktyk z zakresu HTA i EBM.
Joanna Łabuda
Joanna Łabuda
Radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Prawa Ryś i Współpracownicy. Od kilku lat zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców z branży medycznej i farmaceutycznej. Reprezentuje klientów m.in. w procesie refundacyjnym dotyczącym leków oraz wyrobów medycznych. Członek zespołu Kancelarii realizującego projekty badawcze dotyczące rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia.
Wykładowca Stowarzyszenia CEESTAHC z zakresu prawa farmaceutycznego oraz systemu ochrony zdrowia.
Anna Tytuła
Anna Tytuła
Kierownik zespołu w Dziale Analiz Kosztowych
i Rejestrów firmy HTA Consulting. Specjalizuje się w analizach list refundacyjnych i tworzeniu raportów HTA dla produktów generycznych. Odpowiada za bazę danych IKAR pro. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Ramowy program szkolenia
Ramowy program szkolenia Pricing
Moduł 1: Refundacja
Kwalifikacja do refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i ich odpowiedników. Refundacja leków biopodobnych. Ścieżki postępowania administracyjnego i wymogi ustawowe. Wykład Teoria Jak i gdzie użyć? Praktyczne wskazówki
Kryteria refundacyjne. Przegląd rozwiązań europejskich i światowych a wymogi polskie. Wykład Teoria Analiza przykładów
Kategorie dostępności refundacyjnej a specyfika produktu leczniczego. Cechy charakterystyczne i wyjątki od reguły. Wykład Teoria Analiza przykładów Jak i gdzie użyć? Praktyczne wskazówki
Moduł 2: Grupy limitowe
Ceny i marże. Kalkulacja i schemat wyliczeń. Polska na tle innych krajów – porównanie. Podstawy prawne. Wykład Teoria Analiza przykładów Jak to zrobić: krok po kroku
Grupy limitowe. Proces tworzenia nowych grup limitowych, schemat wyliczeń podstawy limitu, odpłatności w grupie limitowej oraz poziomu odpłatności dla pacjenta (ryczałt, 30%, 50% + dopłata). Kalkulacje na podstawie danych o wydatkach na refundację. Grupy limitowe a kategorie dostępności refundacyjnej. Blok wykładowo-ćwiczeniowy Jak to zrobić: krok po kroku Jak i gdzie użyć? Praktyczne wskazówki
Moduł 3: Risk Sharing Schemes
Instrumenty dzielenia ryzyka. Rodzaje i typy umów. Możliwości implementowania – ograniczenia i potencjalne konsekwencje wdrożenia. Blok wykładowo-ćwiczeniowy Teoria Analiza przykładów Jak i gdzie użyć? Praktyczne wskazówki
Informacje organizacyjne:
Miejsce szkolenia: Kraków Czas trwania: 2 dni Lunch Przerwy kawowe Cena 3000 zł netto (+ VAT 23%) Cena dla instytucji publicznych: 800 zł netto (+ VAT 23%) Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych


Zobacz jak uzyskać zwolnienie opłaty z podatku VAT Zwolnienie z VAT
Informujemy o możliwości zwolnienia opłat za szkolenia z podatku VAT. Poniżej zamieszczamy stosowne oświadczenie.
Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT (ok. 500 kB)
Wszystkie nasze kursy mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i przeprowadzone jak szkolenia zamknięte, w dowolnie wybranym miejscu.
Zakres modyfikacji programu szkolenia oraz warunki finansowe ustalamy indywidualnie.
Najpopularniejsze modyfikacje programów szkoleń: case-studies dostarczone przez Klienta, rezygnacja z części zagadnień, rozwinięcie niektórych zagadnień, skrócenie czasu szkolenia.
Minimalna wielkość grupy: 5 osób.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Najbliższe wydarzenia
Polecamy

XI Sympozjum EBHC 2016

Materiały dla mediów
• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:9586, Data modyfikacji:2017-04-21