CeestahcCeestahc
Main / Sympozjum EBHC / Agenda
Sympozjum EBHC

Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Agenda
poniedziałek, 12 grudnia 2016 - 1. dzień Sympozjum
od 9.30 do 15.50
Temat Prelegent Czas
Sesja 1 | Mapa drogowa procesu refundacji i taryfikacji świadczeń zdrowotnych
Na tę sesję wstęp wolny Wstęp wolny
  9:30
11:40
Wykład otwierający Sympozjum:
Współpraca w Ocenie Technologii Medycznych - implikacje krajowe i regionalne
Wim Goettsch 20 min.
Taryfikacja świadczeń  Gabriela Ofierska-Sujkowska 15 min.
Koszyk świadczeń gwarantowanych jako narzędzie optymalizacji zabezpieczenia zdrowotnego  Dominik Dziurda 15 min.
Ocena technologii medycznych  Wojciech Wysoczański 15 min.
Wymagania dotyczące oceny technologii medycznych dla wyrobów medycznych Kamila Malinowska 20 min.
Zmiany w refundacji leków. Co nas czeka w przyszłym roku?  Ewa Warmińska 20 min.
Rejestry jakości opieki - co może skorzystać na nich koszyk? Rafał Niżankowski 15 min.
Dyskusja 10 min.
Przerwa kawowa 10 min.
Sesja 2 | CEE forum: Value-based decision making in CEE countries
Moderator: Brian Godman
11:50
15:50
Podejmowanie decyzji w oparciu o wartość w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej Brian Godman 30 min.
Leki - 5 lat doświadczeń w refundacji Magdalena Władysiuk,
Stefan Bogusławski
30 min.
Przegląd systemu wyceny i refundacji na Węgrzech Dávid Dankó 20 min.
System refundacyjny na Słowacji Maria Psenkova 20 min.
Lunch 60 min.
Wartość innowacji w podejmowaniu decyzji Tanja Novakovic 20 min.
Ocena Technologii Medycznych oraz system refundacyjny w Rumunii - stan obecny i przyszłe perspektywy Ileana Mardare 20 min.
Market Access w Czechach – 9 lat doświadczeń z dojrzałym, transparentnym i przewidywalnym systemem wyceny i refundacji, który przynosi równowagę i stabilność Jaroslav Duba 20 min.
Dyskusja 20 min.


wtorek, 13 grudnia 2016 - 2. dzień Sympozjum
od 9.30 do 15.25
Temat Prelegent Czas
Sesja 3 | Narzędzia zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych
Moderator: Magdalena Władysiuk
  9:30
10:50
Value-based pricing, tj. wycena oparta na wartości leków i wyrobów medycznych na poziomie krajowym – doświadczenia ze Szwecji, w tym ewolucja zasad etycznych i negatywne reakcje  Mikael Hoffman 20 min.
Wycena świadczeń medycznych w opiece koordynowanej na przykładzie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży Wojciech Zawalski 20 min.
Reumatologia – Mapy Potrzeb Zdrowotnych i koordynacja opieki
Brygida Kwiatkowska 15 min.
Czy narzędzia horizon scaning mogą być użyteczne w procesie refundacji? Anna Kordecka 15 min.
Dyskusja 10 min.
Przerwa kawowa 10 min.
Sesja 4 | Wyroby medyczne: cena, świadczenie, taryfa
Moderator: Mitch Sugarman
11:00
12:10
Czy fundusze europejskie poprawiły wydajność systemów opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej?
Katarzyna Kolasa 20 min.
Horizon Scanning dla innowacyjnych technologii nielekowych Paulina Rolska 20 min.
Wyroby medyczne w Niemczech – refundacja I innowacja Wolfgang Frisch 20 min.
Dyskusja 10 min.
Lunch 60 min.
Sesja 5 | Better access to services of rare diseases
Moderator: Maria Libura
13:10
15:25
Metodologiczne wyzwania i rozwiązania w ocenie chorób rzadkich Alicia Granados Navarrete 20 min.
Dostępność do terapii wybranych chorób ultrarzadkich w aspekcie "centralnego" koordynowania ich terapii Mieczysław Walczak 20 min.
Wpływ HTA na opiekę zdrowotną oczami pacjentów i ich rodzin Alastair Kent 20 min.
ERNs - Europejskie Sieci Referencyjne - jako przykład podejścia do chorób rzadkich  Piotr Czauderna 20 min.
Dorośli pacjenci z chorobą rzadką - pilne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
Maria Libura 20 min.
Decyzje wielokryteriowe płatnika w dziedzinie chorób rzadkich w krajach Europy Środkowej i Wschodniej  Vladimir Zah 20 min.
Dyskusja 10 min.
Zamknięcie Sympozjum   5 min.


Najbliższe wydarzenia Polecamy

XI Sympozjum EBHC 2016

Materiały dla mediów
• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:17834, Data modyfikacji:2016-12-27